038.788.5182

Phòng 204, Tòa nhà Co
     182 - Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội

[THÔNG BÁO] GIA HẠN THỜI GIAN NỘP TÓM TẮT ĐẾN NGÀY 12/06/2019

Đăng ngày" 29/06/2022 Bởi admin2

Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về sức khỏe tâm thần của trẻ em ở Việt Nam với chủ đề “Hiểu biết về sức khỏe tâm thần trong trường học và ở cộng đồng” xin trân trọng thông báo thời gian nộp tóm tắt được gia hạn đến ngày 12/06/2019.

Hội thảo diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25-26/10/2019. Hội thảo được tổ chức bởi trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội và Mạng lưới Nâng cao Hiểu biết về Sức khỏe tâm thần Việt Nam.

Ban tổ chức hội thảo rất mong nhận được các bài viết từ các nhà khoa học trên cả nước và trên thế giới.

Để tìm hiểu mọi thông tin chi tiết về hội thảo xin vui lòng truy cập website: http://conference.vnmentalhealth.edu.vn/

Để tìm hiểu thông báo tổ chức hội thảo (bản Tiếng Việt) xin truy cập vào link sau: https://drive.google.com/…/1WI3BhF6R7W4BMX8awZ6-QrxU6…/view…

_____________________

ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE EXTENDED TO JUNE 12, 2019

We would like to inform you that deadline for abstract submissions for the 5th International Conference on Child Mental Health: Mental Health Literacy in the School and in the Community has been extended to June 12, 2019.

The conference will be held in Hanoi, Vietnam October 25-26, 2019. The conference is organized by Vietnam National University Hanoi - the University of Education, and the School of Medicine, and the Vietnam Mental Health Literacy Network.

We welcome submission of abstracts for posters and oral presentations.Please visit our webpage http://conference.vnmentalhealth.edu.vn/ for submission guidelines and other conference information.